Αρδευση

Υδρόκηποι

Οδηγίες Χρήσης Προγραμματιστών

Εργαλεία Κήπου


Αναζήτηση Προϊόντων Συνεργατών

 
 download our pricelist


ΙΣΧΥΣ 01/10/2021


download our pricelist

 

 

Οι ΑΦΟΙ ΜΠΡΑΤΗ ΕΠΕ εκπροσωπεί τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού για την χρήση του νερού στο καλλωπιστικό πράσινο σαν κεντρικός ή αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων τους στην Ελλάδα και συγκεκριμένα:

  RAIN BIRD USA http://www.rainbird.fr Master Turf Distributor (MTD) κεντρική εκπροσώπηση.
  ORBIT USA www.orbitonline.com αποκλειστική εκπροσώπηση.
  K-RAIN USA www.k-rain.com αποκλειστική αντιπροσώπευση.
  ROLLAND FRANCE www.rolland-sprinklers.com αποκλειστική αντιπροσώπευση.
  HUNTER USA www.hunterindustries.com εισαγωγή-διανομή.
  IDROMECCANICA ITALY www.idrorossi.it αποκλειστική αντιπροσώπευση.
  VYRSA SPAIN www.vyrsa.com αποκλειστική αντιπροσώπευση.
  RPE ITALY www.rpesrl.it αποκλειστική αντιπροσώπευση.
  OASE GERMANY www.oase-pumpen.com αποκλειστική αντιπροσώπευση.
 

RAIN SPA ITALY www.rain.it Κεντρική εκπροσώπηση.

  STAFOR ITALY www.stafor.com
  VELDA Holland www.velda.com
 
 
 


                                                                                                                 

Εταιρία | Προφίλ | Νέα | Προϊόντα | Αναζήτηση | Συνεργάτες | Υπηρεσίες | Επικοινωνία | Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου